Elena Ferro

cab3.jpg

DESCÚBRENOS

Elena Ferro é a terceira xeneración de zoqueiros da súa familia. Gracias á combinación da marroquinería coa elaboración dos zocos eferro, a marca baixo a que traballan Elena e a súa familia, poden manter vivo un oficio tradicional actualmente... [+ info]

Imaxe zocos

ZOCOS

A partires principalmente de madeira e coiro... Elena creou unha nova liña de zocos realizada con deseños e cores atrevidas acorde coas tendencias de moda. Queredes ver unha pequena mostra dos nosos zocos... [+ info]

puntos venda

PUNTOS DE VENDA

Todos os produtos eferro podédelos encontrar nos puntos de venda que temos por Galicia, e tamén nas feiras nacionais e internacionais ás que acudimos todo o ano. [+ info]


© Elena Ferro. 2012
Artesanía de Galicia